CV

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
(Curriculum Vitae)

 


 

Τέλειωσε το Λύκειο στην Τρίπολη.
Παρουσιάστηκε στην ΣΣΑΣ (Στρατιωτική Ιατρική) στις 3 Οκτωβρίου 1978 και άρχισε τη φοίτηση στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ.
Από Σεπ. 88 μεχρι  Σεπ 91 εξειδικεύτηκε στο Νοσ. “Α. ΣΥΓΓΡΟΣ”. Ηταν από τους πρώτους οργανωτές της σημερινής Μονάδας AIDS(Τμήμα Ειδικών Λοιμώξεων) του Νοσοκομείου.
Υπηρέτησε: στο ΚΕΒΟΠ, και στην Καστοριά σαν Δκτης 215 ΤΥΓ και Δντης Διεύθυνσης ΥΓ της ΧVΜεραρχίας Πεζικού.
Από 7 Οκτ. 95 μέχρι 20 Αυγ 1997 στο 411 Γεν Στρατ Νοσοκ. Τρίπολης σαν Δντης Δερματολογικής Κλινικής.
Από 21 Αυγ 1997 μεχρι 19-5-98, Δντης του 411 ΓΣΝ.
Από Ιούλ 98 μέχρι Αυγ 2003, στην 94 ΣΔΙ σαν Δντης ΔΥΓ και στο 411 ΓΣΝ σαν Δντης Δερματολογικής Κλιν.
Από Αυγ 2003 μέχρι Μαρ 2004, Δντης Δερματολογικής Κλινικής στο 401 ΓΣΝΑ, οπότε και παραιτήθηκε από το στράτευμα με το βαθμό του Γεν. Αρχιάτρου και σήμερα, διατηρεί ιδιωτικό Ιατρείο στην Τρίπολη, Δεληγιάννη 6Α., τηλ. 6974-048485.
 
Δημιούργησε το πρώτο Ελληνικό δερματολογικό site από το 1996 (www.cverros.gr)
Είναι βασικός αρθρογράφος των Πληροφοριών για τους Aσθενείς στο site της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας (www.edae.gr)
Εχει την επιστημονική επιμέλεια του πρώτου online Ελληνικού Δερματολογικού Ατλαντα (www.hellenicdermatlas.com), ένας από τους 5 μεγαλύτερους παγκοσμίως).
Εχει δημιουργήσει τις πρώτες Ελληνικές Δερματολογικές εφαρμογές για iPhone/iPAD: ένα πρόγραμμα με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για Δερματολόγους (http://itunes.apple.com/us/app/dermatology-quiz/id422558771?mt=8#) και τον Δερματολογικό Ατλαντα σε έκδοση για iPhone (https://itunes.apple.com/gr/app/dermatlas/id443402138?mt=8) και σε έκδοση για iPad (https://itunes.apple.com/gr/app/dermatlas-plus/id491705471?mt=8)
 
Εχει πολλές εργασίες που παρουσιάσθηκαν σε Ελληνικά και Ξένα Συνέδρια καθώς και δημοσιεύσεις στον Ελληνικό και Ξένο Ιατρικό τύπο.
 
Είναι μέλος των:
Ελληνικής Εταιρείας Δερματολογίας κ Αφροδιολογίας (ΕΔΑΕ)
Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας (EADV)
Αμερικανικής Ακαδημίας Δερματολογίας (AAD)
Διεθνούς Εταιρείας Δερματολογίας (ISD)
 


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 
1) M.Hadjivasiliou, N. Stavianeas, E. Koumantaki, V. Paparizos, K. Verros, J.D. Stratigos. Α case of classical (Mediterranean Type) Kaposi’s sarcoma evoluted to AIDS-Kaposi. Les Nouvelles Dermatologiques, Vol. 8, No 5, Sept.-Oct. 1989.

2) C. ANTONIOU, G. AVGERINOU, C. ASVESTI, C. VERROS. Granulome facial. Les Nouvelles Dermatologiques 1992; 11: 775-778.

3) C. Asvesti, C. Verros. Long-standing eczematous anogenital plaque. Arch Dermatol1993;129:1607-1608

4) Rallis E, Balatsouras DG, Kouskoukis C, Verros C, Homsioglou E. Drug eruptions in children with ENT infections. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2005 Jun 21.

5) MAJ E. Rallis, A. Economidi, MAJ P. Papadakis, LTC C. Verros. Acrokeratosis verruciformis of Hopf (Hopf disease): case report and review of the literature. Dermatol Online J. 2005 Aug 1;11(2):10.

6) Rallis E, Theodoridis A, Moussatou V, Papadakis P, Verros C. Oxcarbazepine-induziertes lokalisiertes Ödem am Penis. J Dtsch Dermatol Ges. 2005 Oct;3(10):786-7

7)  Rallis E, Economidi A, Verros C, Papadakis P. Successful treatment of patch type mycosis fungoides with tacrolimus ointment 0.1%. J Drugs Dermatol. 2006 Oct;5(9):906-7

8) Efstathios Rallis MD, Constantinos Verros MD, Vassiliki Moussatou MD, Dimitrios Sambaziotis MD, Pavlos Papadakis MD. Generalized purpuric lichen nitidus. Report of a case and review of the literature. Dermatology Online Journal 13 (2): 5 (
http://dermatology-s10.cdlib.org/132/case_reports/niditus/rallis.html)

9)
Rallis E, Karanikola E, Verros C. Successful treatment of Favre-Racouchot disease with 0.05% tazarotene gel. Arch Dermatol. 2007 Jun;143(6):810-2.

10)
Verros CD, Rallis E. Is oral isotretinoin the treatment of choice in moderate and severe inflammatory acne vulgaris? J Eur Acad Dermatol Venereol. 2007 Oct;21(9):1270-1.

11)
Rallis E, Stavropoulou E, Rigopoulos D, Verros C. Rapid response of nail psoriasis to etanercept. J Rheumatol. 2008 Mar;35(3):544-5.

12)
Rallis E, Tapinis P, Verros CD. Efalizumab-induced hypertrichosis. Br J Dermatol. 2008 May;158(5):1158-9.

13) Rallis E, Verros C, Karanikola E, Valaskatzi A, Papaconstantis M.
Exacerbation of psoriasis under efalizumab therapy. J Cutan Med Surg. 2009 Mar-Apr;13(2):106-9.

14) Efstathios Rallis; Stephanos Kintzoglou; Constantinos Verros. Ustekinumab for rapid treatment of nail psoriasis. Arch Dermatol. 2010;146(11):1315-1316. (Νοέμβριος)

15)
Rallis E, Verros CD. Letter: Ustekinumab treats psoriasis refractory to seven conventional and biologic therapies. Dermatol Online J. 2011 Apr 15;17(4):14. (http://dermatology.cdlib.org/1704/5_letters/14_11-00095/article.html)

16) Verros C, Rallis E, Crowe M. Alopecia areata during ustekinumab administration: Co-existence or an adverse reaction? Dermatol Online J. 2012; 18(7):14 (http://dermatology.cdlib.org/1807/06_ltr/14_12-00125/article.html)

17) Verros CD, Rallis E. The role of terbinafine in induction and/or exacerbation of psoriasis..Int J Dermatol.   Int J Dermatol. 2013 Sep;52(9):1155-6

18) Rallis E, Verros C, Katoulis A, Katsarou A. Topical 5% benzoyl peroxide and 3% erythromycin gel: experience with 191 patients with papulopustular acne. Acta Dermatovenerol Croat. 2013 Oct;21(3):160-7.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 
1) Maria Hajivasiliou, N.Stavrianeas, Elma Koumantaki, V.Paparizos, C.Verros,  J.D Stratigos. A case of classical (Mediterranean type) Kaposi's Sarcoma, evoluted to AIDS-Kaposi. 1st Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, 25-28 Sept 1989, Florence, Italy.
2) N. Stavrianeas, J. Barkis, P. Zika, C. Verros, E. Hatziolou and A. Vareltzidis. Cutis Verticis Gyrata due to an Intradermal Naevus. 2nd Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, 10-13 Oct 1991, Athens.
3) E. Alvertis, C. Verros, A. Katsambas, Ch. Antoniou and J. Stratigos. Successive treatment of multiple trichoepitheliomas of the scalp by cryosurgery. 2nd Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, 10-13 Oct 1991, Athens.
4) E. Rallis, D. Balatsuras, K. Kouskoukis, C. Verros, E. Homsioglou, N. Simaskos. Drug Eruptions  in children with ENT infections. 6th International Conference on Pediatric Otorhinolaryngology. Athens, Greece, 16-19 May 2004
5) N.Stavrianeas, P.Stavropoulos, C.Verros, V.Paparizos, Maria Hajivasiliou, J.D Stratigos. Atrophy of the skin induced by isoprinosine in a patient with AIDS-Kaposi. Presented -as a poster- at the CLINICAL DERMATOLOGY IN THE YEAR 2000, 22-25 May 1990,London.
6) C. Antoniou, G. Avgerinou, C. Asvesti, C. Verros. Granuloma Faciale. 2nd Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, 10-13 Oct 1991, Athens.
7) P. Kostakis, I. Danopoulou, S. Liakou, P. Balabanos, C. Verros, H. Papadogeorgaki, E. Hatziolou and J. Zografakis. Tick-bite dermatitis. 2nd Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, 10-13 Oct 1991, Athens.
8) Rallis E, Balatsouras D, Kouskoukis K, Verros C, Homsioglou E, Simaskos N. Drug eruptions in children with ENT infections. 6th International Conference on Pediatric Otorhinolaryngology, Athens, Greece, 16-19.05.2004.
9) Rallis E, Moussatou V, Tsiambas E, Papadakis P, Verros C.  Eruptive vellus hair cysts: an underestimated entity. 13th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Florence, Italy, 17-21.11.2004.
10) Verros C, Rallis E, Moussatou V, Papaconstantis M, Papadakis P. Treatment of facial seborrheic dermatitis by topical application of pimecrolimus. 13th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Florence, Italy, 17-21.11.2004.
11) Rallis E, Economidi A, Tsiambas E, Papadakis P, Verros C. Acrokeratosis verruciformis of Hopf. 13th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Florence, Italy, 17-21.11.2004.
12) Rallis E, Economidi A, Verros C, Papadakis P. Successful treatment of severe perifolliculitis abscedens et suffodiens with oral isotretinoin. 14th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, London, England, 13-16.10.2005.
13) Rallis E, Papadakis P, Papaconstantis M, Moreas I, Verros C. Irritant dermatitis after topical application of pimecrolimus cream 1% in a patient with Netherton syndrome (icthyosis linearis circumflexa). 15th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Rhodes, Greece, 4-8.10.2006.
14) Rallis E, Verros C, Papaconstantis M.  Recurrent Maculopapular Rash in a Greek patient with Hyper-IgD syndrome. 15th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Rhodes, Greece, 4-8.10.2006.
15) Rallis E, Kintzoglou S, Korfitis C, Liatsos C, Verros C. Perianal hidradenitis suppurativa in a patient with Crohn disease. 18th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Berlin, Germany, 7-11.10.2009.
16) Rallis E, Kintzoglou S, Verros C. Ustekinumab rapidly treats nail psoriasis. 1st International Summit for nail diseases, Athens, Greece, 2-4.7.2010
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 
1) Π.Γ Σταυρόπουλος, Κ.Δ Βέρρος, Σ.Προδρομίδης, Κ.Πουλή. ΠΟΜΦΟΛΥΓΩΔΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΕΣ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ.Ιατρ Χρονικά 14(2):113-116, 1991.
2) ΚΔ Βέρρος, ΚΓ Ζαργιαννάκης. Οι προσωπικοί υπολογιστές στη δερματολογία. ΕΛΛ. ΕΠΙΘ. ΔΕΡΜ. ΑΦΡ. 2:59-66, 1991.
3) Π. Καραγκιαούρης, Β.Παπαρίζος, Κ.Βέρρος, Μαρία Χατζηβασιλείου, Ν.Σταυριανέας. Ι.Δ Στρατηγός. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα σε ασθενείς με HIV λοίμωξη.  ΕΛΛ. ΕΠΙΘ. ΔΕΡΜ. ΑΦΡ. 3:36-39, 1992.
4) Κ.Βέρρος , Π.Γ.Σταυρόπουλος, Ελμα Κουμαντάκη, Ιωάννα Οικονομίδου, Γ. Ζαγωραίος, Ν. Σταυριανέας. Χορήγηση Ισοπρινοσίνης σε ασθενείς με AIDS. Πρώτες εκτιμήσεις. (ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ). ΕΛΛ. ΕΠΙΘ. ΔΕΡΜ. ΑΦΡ. 1990, 1 (Συμπλήρωμα): 381-383.
5) Ε. Ποτουρίδου, Κ. Βέρρος, Π. Τσιανάκας, Ε. Χατζηόλου, Ν. Σταυριανέας, Α. Βαρελτζίδης. Κακόηθες Αμελανωτικό Μελάνωμα Πέλματος. Ενα διαγνωστικό πρόβλημα.  ΕΛΛ. ΕΠΙΘ. ΔΕΡΜ. ΑΦΡ. 1990, 1 (Συμπλήρωμα): 358-360.
6) Ράλλης Ε, Μουσάτου Β, Τσιάμπας Ε, Παπακωνσταντής Μ, Παπαδάκης Π, Βέρρος Κ. Λιποειδική Πρωτεϊνωση (Υαλίνωση Δέρματος και Βλεννογόνων, Νόσος των Urbach-Wiethe). Ιατρική. 2004;86:502-506.
7) Ράλλης Ε, Οικονομίδου Α, Παπαλιώδη Ε, Παπαδάκης Π, Βέρρος Κ. Δεσμοειδής όγκος του λεπτού εντέρου σε ασθενή με νευροϊνωμάτωση τύπου 1.  Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας. 2004;15:133-136.
8) Ράλλης Ε, Μουσάτου Β, Παπαδάκης Π, Βέρρος Κ. Εκτεταμένη Διαπυητική Ιδρωταδενίτιδα Μασχαλιαίων πτυχών.  ΕΛΛ. ΕΠΙΘ. ΔΕΡΜ. ΑΦΡ. 16: 57-60, 2005.
9) Ράλλης Ε, Βέρρος Κ. Υπεριώδης ακτινοβολία: Η επίδρασή της στο δέρμα και οδηγίες αντιηλιακής προστασίας. Φαρμακευτικά Χρονικά. 2007;17:38-43.
10) Κορφίτης Β, Ράλλης Ε, Βέρρος Κ, Ρηγόπουλος Δ. Οξεία γενικευμένη εξανθηματική φλυκταίνωση μετά από λήψη σιπροφλοξασίνης: περιγραφή περιπτώσεως και σύντομη ιστορική αναδρομή. Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας. 2007;18:269-271.
 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

 
1) Κρυοχειρουργική, Ενα κλασσικό (;) όπλο στη φαρέτρα του σύγχρονου δερματολόγου για την αντιμετώπιση των κακοήθων όγκων του δέρματος. (Συμπόσιο περί ΄΄Κρυοθεραπείας - Lasers΄΄ στο 6ο Πανελλήνιο Δερματολογικό Συνέδριο, Αθήνα 15-18 Ιουνίου).
2) ΤΗΛΕΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. (Στρογγυλό Τραπέζι Νο 4 της 27 Ιουν. 8ο Πανελλήνιο Δερματολογικό Συνέδριο, Θεσ/νικη 26-29 Ιουνίου 2003)
3) ΠΡΟΕΔΡΟΣ σε στρογγυλή τράπεζα : «Υπολογιστές και τεχνολογία στην υπηρεσία του Δερματολόγου»:  «iPhone, Software, Gadgetsκαι νέες τεχνολογίες στη Δερματολογία», Φθινοπωρινή Διημερίδα ΕΔΑΕ κ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, «ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ», με διεθνή συμμετοχή. 7-9 Σεπτ 2012, Ξενοδ. CostaNavarino, Πύλος Μεσσηνίας.
 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
1) Ν.Σταυριανέας, Μαρία Χατζηβασιλείου, Π.Γ Σταυρόπουλος, Σ. Προδρομίδης, Α. Αρβανίτης, Κ. Νεαμονητός, Κ. Βέρρος και Ι.Δ Στρατηγός. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ AIDS-KAPOSI ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ α-2β (rec) IΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗΣ, ΑΖΤ ΚΑΙ ΜΠΛΕΟΜΥΚΙΝΗΣ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, 18-19 Μαρτίου 1989, Αθήνα.
2) Μαρία Χατζηβασιλείου, Ν.Σταυριανέας, Κ.Βέρρος και Ι.Δ Στρατηγός. ΑΣΥΝΗΘΗ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ HIV ΘΕΤΙΚΟΥΣ. ΔΥΟ (2) ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, 18-19 Μαρτίου 1989, Αθήνα.
3) Ν.Σταυριανέας, Π.Γ Σταυρόπουλος, Κ.Βέρρος, Μαρία Χατζηβασιλείου, Ελμα Κουμαντάκη, Ιωάννα Οικονομίδου και Ι.Δ Στρατηγός. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ AIDS (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ). ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "Α.ΣΥΓΓΡΟΣ". Ε' Πανελλήνιο Δερματολογικό Συνέδριο, 14-16 Απριλίου 1989, Θεσσαλονίκη και στο 15ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 9-13 Μαίου 1989, Αθήνα.
4) Β.Παπαρίζος, Κ.Βέρρος, Μαρία Χατζηβασιλείου, Π.Καραγκιαούρης, Ν.Σταυριανέας, Ι.Δ Στρατηγός. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "Α.ΣΥΓΓΡΟΣ" ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ AIDS-KAPOSI. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS και Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων, 25-27 Ιαν 1990, Αθήνα.
5) Π. Καραγκιαούρης, Β.   Παπαρίζος, Κ. Βέρρος, Π.Γ Σταυρόπουλος, Ν. Σταυριανέας, Α. Βαρελτζίδης. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙ AIDS. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS και Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων, 25-27 Ιαν 1990, Αθήνα.
6) Κ.Βέρρος , Π.Γ. Σταυρόπουλος, Ελμα Κουμαντάκη, Ιωάννα Οικονομίδου, Γ. Ζαγωραίος, Ν. Σταυριανέας. Χορήγηση INOSINE PRANOBEX (Isoprinosine) σε ασθενείς με AIDS: Πρώτες εκτιμήσεις. (ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ). 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS και Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων. Αθήνα, 23-26 Ιαν. 1991.
7) Π. Καραγκιαούρης, Β. Παπαρίζος, Κ. Βέρρος, Μαρία Χατζηβασιλείου, Ν.Σταυριανέας. Ι.Δ Στρατηγός. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα σε ασθενείς που πάσχουν από AIDS. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS και Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων. Αθήνα, 23-26 Ιαν. 1991.
8) Κ. Ασβέστη, Κ. Βέρρος, Ι.Δανοπούλου, Π. Μπαλαμπάνος, Ε. Χατζηόλου (*), Ι. Ζωγραφάκης. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗΣ-X ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ. 2 Περιπτώσεις. Πόστερ στο 18ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 12-16 Μαϊου 1992.
9) Κ. Βέρρος. Εισαγωγή στο Internet. 7ο Πανελλήνιο Δερματολογικό Συνέδριο. Αθήνα 3-6 Ιουνίου 1999.
10) Κ. Βέρρος. Δερματολογικές πηγές Πληροφοριών στο Internet. 7ο Πανελλήνιο Δερματολογικό Συνέδριο. Αθήνα 3-6 Ιουνίου 1999.
11) Κ. Βέρρος. Εναλλακτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις, κλινικά και άλλα «μυστικά»: Εμπειρίες από το διαδίκτυο. 8ο Πανελλήνιο Δερματολογικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 23-26 Ιουνίου 2003. ΕΠΙΣΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
12) Ράλλης Ε, Μπίκος Α, Σαμπαζιώτης Δ, Βέρρος Κ, Παπαδάκης Π. Ερυθροδερμία σε ασθενή με Ca εγκεφάλου. Παρουσίαση περιστατικού. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία, Αθήνα, 04.10.2003.
13) Ράλλης Ε, Μουσάτου Β, Τσιάμπας Ε, Παπακωνσταντής Μ, Βέρρος Κ, Παπαδάκης Π. Λιποειδική πρωτείνωση. Παρουσίαση περιστατικού. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία, Αθήνα, 13.12.2003.Ρ
άλλης
14) Ε, Οικονομίδου Α, Μουσάτου Β, Παπαλιώδη Ε, Παπαδάκης Π, Βέρρος Κ. Δεσμοειδής όγκος του λεπτού εντέρου σε ασθενή με νευροϊνωμάτωση. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη, 03.04.2004.
15) Ράλλης Ε, Παπαδάκης Π, Μουσάτου Β, Οικονομίδου Α, Βέρρος Κ. Εκτεταμένη πυώδης ιδρωταδενίτις μασχαλιαίων πτυχών. 30ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 27.04.2004 – 01.05.2004.
16) Παπαδάκης Π, Οικονομίδη Α, Μουσάτου Β, Ράλλης Ε, Σαμπαζιώτης Δ, Βέρρος Κ. Περίπτωση σπογγοειδούς μυκητιάσεως με ανταπόκριση στην τοπική θεραπεία με Tacrolimus. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία,  Αθήνα, 18.12.2004.
17) Ράλλης Ε, Α. Οικονομίδου, Π. Παπαδάκης, Κ. Βέρρος. Ψωρίαση προσώπου με πολύ καλή ανταπόκριση στην τοπική εφαρμογή Tacrolimus 0,1%. 31ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 17-21.05.2005.
18) Ράλλης Ε, Σταυροπούλου Ε, Κυριαζοπούλου Μ, Καρανικόλα Ε, Παπακωνσταντής Μ, Βέρρος Κ. Κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα κορμού από Brivudin. 22ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη, 6-9.10.2008.
19) Ράλλης E, Βέρρος K, Σταυροπούλου E, Κιντζόγλου Σ, Ρηγόπουλος Δ. Ταχεία ανταπόκριση ψωρίασης ονύχων σε etanercept. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υποειδικοτήτων στη Δερματολογία, Αθήνα, 25-27.9.2009
20) Ράλλης E, Ταπίνης Π, Κορφίτης Χ, Κιντζόγλου Σ, Βέρρος K. Υπερτρίχωση από Efalizumab. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υποειδικοτήτων στη Δερματολογία, Αθήνα, 25-27.9.2009
21) Ράλλης E, Κιντζόγλου Σ, Βέρρος K. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της γέλης βενζοϊκού υπεροξειδίου 5% και ερυθρομυκίνης 3% στην κοινή ακμή του προσώπου. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υποειδικοτήτων στη Δερματολογία, Αθήνα, 25-27.9.2009
22) Κιντζόγλου Σ, Βέρρος Κ, Κορφίτης Χ, Ράλλης Ε. Θεραπεία νόσου του Orf με Ιmiquimod 5%. “100 Χρόνια Νοσοκομείου Ανδρέας Συγγρός”, Αθήνα, 26-28.11.2010
23) Κορφίτης Χ, Κιντζόγλου Σ, Βέρρος Κ, Ράλλης Ε. Υποχρωμικές κηλίδες κορμού μετά σισπλατίνη και βινορελβίνη σε ασθενή με μη-μικροκυτταρικό Ca πνεύμονα.  “100 Χρόνια Νοσοκομείου Ανδρέας Συγγρός”, Αθήνα, 26-28.11.2010
24) Ράλλης Ε, Κιντζόγλου Σ, Βέρρος Κ. Ερύθημα από θερμική ακτινοβολία («εκ πυραύνων»).  10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας Αθήνα, 23-26.6.2011
25) Βέρρος Δ. Κ. Τι με έχει διδάξει η εμπειρία μου με την Ισοτρετινοΐνη. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία, Αθήνα, 14.12.2013
Δερματολογικά Νέα
23 nov 2011

Εχετε Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο; Μπορείτε να βοηθηθείτε με βιταμίνη D! ...

more
21 mar 2011

Απελπισμένος με την Ψωρίαση; Κακώς! Ξέρετε ότι μπορεί να την "ξεχάσετε" με το εδώ! ...

more
21 mar 2011

Γονείς, μη παραβλέπετε την ανησυχία του παιδιού σας για τα σπυράκια του! Μη Η ...

more
Show All »

         ΙΑΤΡΕΙA           


Κωνσταντίνος Δ. Βέρρος
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος

1ο ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ
Διεύθυνση:

Δεληγιάννη 6Α, 1ος όροφος 22100, ΤΡΙΠΟΛΗ
ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ!

Ωρες Λειτουργίας Ιατρείου ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ):

ΠΡΩΪΝΑ  και ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ Τρίτης και Πέμπτης: 9:30 - 12:00 & 18:00 - 20:30 
 

2ο ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΣΠΑΡΤΗ
Διεύθυνση:

Λυκούργου 110, 1ος όροφος, επί της Κεντρικής Πλατείας, 23100, ΣΠΑΡΤΗ
(με ραντεβού)

Επικοινωνία - CONTACT :

Τηλ. Ιατρείου Τρίπολης: 2710239475 και 6974048485 (για ραντεβού στην Σπάρτη)
 

e-mail: cverrosmac@me.com
 

Κλείστε ON LINE Ραντεβού για το Ιατρείο της ΣΠΑΡΤΗΣ !
 
PAYPAL: ΠΛΗΡΩΜΗ