ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ AIDS ΤΟΥ ΝΟΣΟΚ. "Α.ΣΥΓΓΡΟΣ"

© Βασίλης Παπαρίζος, Κωνσταντίνος Βέρρος, 1997.
Τελευταία Ενημέρωση : Απρ 2002


Η Μονάδα AIDS του Νοσοκομείου "Α. Συγγρός", ιδρύθηκε το 1984. Στην πορεία μετωνομάστηκε σε Τμήμα Ειδικών Λοιμώξεων.

ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΝΑΙ : 210-7294241, 210-7265108, 210-7265168

Μέχρι σήμερα, η ετήσια κίνησή της, ήταν η εξής :

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (ΝΕΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ) ΑΝΑ ΕΤΟΣ

1985-1987

8 ασθενείς

1988

18

1989

23

1990

29

1991

48

1992

110

1993

98

1994

107

1995

121

1996

126

1997

107

1998

92

1999

77

2000

82 (*)
2001 93 (*)
2002 (μέχρι 17/03/02) 32 (*)

 

(*) Νέα αυξητική τάση

 

Μέχρι τις 26/1/89 οι κλίνες της Μον. ήταν μόλις (2). Από τις 26/1/89 έγιναν αρχικά (5) και σταδιακά αυξήθηκαν, καταλαμβάνοντας τους χώρους της Πανεπιστημιακής Κλινικής Ανδρών (Τμήμα Β' ανδρών). Στα τέλη του 1994, οι κλίνες ήταν (14), ενώ συχνά χρειαζόταν να "καταληφθούν" για μικρά διαστήματα κλίνες από το Τμήμα των "Θέσεων" (πτέρυγα Ι. Καπετανάκη). Από τον Μάρτιο του 1995, ξεκίνησαν τα έργα για την ανακαίνιση της Μον. που ολοκληρώθηκαν το Δεκέμβριο του 1995.

Σήμερα η Μονάδα σε κτιριακά σύγχρονη και εξοπλισμένη (κεντρική παροχή οξυγόνου, μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια) πτέρυγα της Πανεπιστημιακής Κλινικής. Ως έχει σήμερα, θεωρείται μία από τις καλύτερες αντίστοιχες ευρωπαϊκές.

 

Θάλαμοι - Κλίνες

Διαθέτει (9) κλίνες σε (3) δίκλινα και (3) μονόκλινα δωμάτια. Επίσης, άλλες (2) κλίνες σε ειδικό θάλαμο "βραχείας νοσηλείας" (ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ = 11). Η πληρότητά της δεν ξεπερνά σήμερα το το 40-50%, αφού με τις νέες θεραπευτικές μεθόδους η νοσηρότητα των ασθενών με HIV λοίμωξη έχει μειωθεί σημαντικά.

 

Προσωπικό

Διευθυντής της Μον. είναι από τον Σεπτ. 1996, ο καθ. κ. Α. Βαρελτζίδης. Υπεύθυνος, ο αναπλ. Καθ. κ. Ν. Σταυριανέας.

Το ιατρικό δυναμικό της Μονάδας, αποτελούμενο από ιατρούς του ΕΣΥ και του ΚΕΕΛ, περιλαμβάνει : 1 Δερμ/γο-Αφροδ/γο, 1 Πνευμονολόγο, 2 Παθολόγους, 1 Παθολόγο-Ενδοκρινολόγο. Σε εθελοντική βάση, αλλά σχεδόν καθημερινά, απασχολούνται 1 Δερματολόγος, 1 Ψυχίατροες και 1 Γεν. Ιατρός. Επιπλέον 1 ειδικευόμενος που αλλάζει κάθε μήνα.

Υπάρχουν επίσης 2 Γραμματείς.

 

Κίνηση

Σήμερα (Μαρ. 2002) παρακολουθούνται - νοσηλεύονται 586 ασθενείς όλων των σταδίων. Από αυτούς, οι 443 λαμβάνουν αντιρετροϊκή θεραπεία. Η Μονάδα είναι και επίσημα (ΙΦΕΤ, Σεπτ. 97 και ΚΕΕΛ, Οκτ 97), η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΟΝΑΔΑ AIDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

 

Νοσηλεία

Η εξυπηρέτηση των ασθενών (HIV+) που παρακολουθούνται σήμερα στη Μον. AIDS του Νοσοκ. "Α. Συγγρός", γίνεται στη βάση "εξωτερικού ιατρείου", "κλινικής μιας ημέρας" ή "βραχείας νοσηλείας". ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ :

Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Γίνεται καθημερινά, από τις 08.30 - 14.00 (τις Δευτέρες 08.30-17.30). Εξετάζονται ασθενείς της Μονάδας με συγκεκριμένα προβλήματα, συζητείται και αναπροσαρμόζεται η ακολουθούμενη θεραπευτική αγωγή, εκτιμάται συνολικά η πορεία της λοίμωξης και προγραμματίζονται επόμενα βήματα στην αντιμετώπισή της. Επίσης εξετάζονται ασθενείς άλλων μονάδων που παραπέπονται για ειδικά δερματολογικά ή/και αφροδισιολογικά προβλήματα. Ο αριθμός των εξεταζομένων, φτάνει τους 35 - 40 καθημερινά.

Β. ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑΣ

Εξυπηρετούνται ασθενείς που έχουν ανάγκη παρακλινικών εξετάσεων, χορηγούνται αντιρετροϊκά ή άλλα φάρμακα, αντιμετωπίζονται καταστάσεις όχι τόσο βαριές ώστε να απαιτείται ενδονοσοκομειακή νοσηλεία, κλπ. Στηρίζεται στο σύστημα "εισαγωγής" στο Νοσοκομείο, εκτέλεσης των απαραίτητων (προγραμματισμένων ή μή) εργαστηριακών εξετάσεων, αντιμετώπισης του συγκεκριμένου προβλήματος και αυθημερόν εξιτηρίου.

Γ. ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Στη "βραχεία νοσηλεία", για την οποία η Μον. διαθέτει (2) κλίνες, γίνονται :

Προγραμματισμένες χημειοθεραπείες για σάρκωμα Kaposi.

Ενδοφλέβιες εγχύσεις φαρμάκων (Foscavir, Ganciclovir για CMV-λοίμωξη, amphotericin-B, Sandoglobuline, Pentamidine κλπ).

Υποδόριες εγχύσεις για τους ασθενείς που δεν μπορούν να τις κάνουν μόνοι τους στο σπίτι (interferon, αυξητικοί παράγοντες, ερυθροποιητίνη κλπ).

Καθετηριασμοί - αλλαγές σε εμφυτευμένες συσκευές (port-a-cath) ενδοφλεβίων εγχύσεων.

Μηχανική πρόκληση πτυέλων για εξέταση για μυκοβακτηρίδια ή P. Carinii.

Βιοψίες.

Ειδικές θεραπείες (κρυοθεραπείες, διαθερμοπηξίες κλπ) σε οξυτενή κονδυλώματα, μολυσματική τέρμινθο, κοκκιώματα, μικρές βλάβες σ. Kaposi κλπ.

Δερματολογικές μικροεπεμβάσεις (μέχρι και χημικό peeling!).

 

Διάφορα (Μαρ. 2002)

Αλλαγές έχουν συντελεστεί στην αντιρετροϊκή αγωγή (τριπλά σχήματα - "κοκτέϊλς"). Αποτέλεσμα, η μείωση των καιροσκοπικών ή άλλων λοιμώξεων, η παράταση της επιβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ακόμη, η σημαντική μείωση των ημερών νοσηλείας, αλλά και σε αντιστάθμισμα, η διόγκωση του Εξωτερικού Ιατρείου. ΤΑ ΑΝΤΙ-HIV ΦΑΡΜΑΚΑ αναφέρονται ΕΔΩ.

Το ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (για ασθενείς σε τριπλή αγωγή) έχει ανέλθει σε περ. 4.000.000 δρχ. κατ' έτος. Εχει όμως μειωθεί κατά πολύ η δαπάνη για ενδονοσοκομειακή νοσηλεία, το ποσοστό των ασθενών που "αποσύρονται" από τη παραγωγική διαδικασία, οι αναπηρικές συντάξεις κλπ. Φαίνεται  ότι οι καινούργιες θεραπείες τελικά συμφέρουν και οικονομικά.

Η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ που εξέπεμψαν τα ΜΜΕ σχετικά με τα αποτελέσματα των νέων θεραπειών, πιθανόν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις συμπεριφορές "υψηλού κινδύνου". Οι λανθασμένες και πρόωρες προβλέψεις περί οριστικής "εκρίζωσης" του ιού, ενισχύθηκαν δυστυχώς από κακή προβολή απόψεων περί δυνατότητας αντικατάστασης του προφυλακτικού από άλλες, μη εγκεκριμένες μεθόδους προφύλαξης. Απαιτείται λοιπόν, περισσή επαγρύπνηση από την Υγειονομική Κοινότητα και ιδιαίτερα, από τους καθ' ύλην αρμόδιους για την πρόληψη και προστασία του πληθυσμού από τα Αφροδίσια, δηλαδή τους Δερματολόγους - Αφροδισιολόγους.

Ηδη εκτελείται η εξέταση του  ΙΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ από το ορολογικό εργαστήριο. Μέσα στο 2002 έχει προγραμματιστεί η έναρξη εκτέλεσης του test γονοτυπικής αντοχής του HIV (προσδιορισμός μεταλλάξεων του ιού, υπεύθυνων για αντοχή σε φάρμακα).

 

Δερματολογικά Νέα
23 nov 2011

Εχετε Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο; Μπορείτε να βοηθηθείτε με βιταμίνη D! ...

more
21 mar 2011

Απελπισμένος με την Ψωρίαση; Κακώς! Ξέρετε ότι μπορεί να την "ξεχάσετε" με το εδώ! ...

more
21 mar 2011

Γονείς, μη παραβλέπετε την ανησυχία του παιδιού σας για τα σπυράκια του! Μη Η ...

more
Show All »

         ΙΑΤΡΕΙA           


Κωνσταντίνος Δ. Βέρρος
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος

1ο ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ
Διεύθυνση:

Δεληγιάννη 6Α, 1ος όροφος 22100, ΤΡΙΠΟΛΗ
ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ!

Ωρες Λειτουργίας Ιατρείου ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ):

ΠΡΩΪΝΑ  και ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ Τρίτης και Πέμπτης: 9:30 - 12:00 & 18:00 - 20:30 
 

2ο ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΣΠΑΡΤΗ
Διεύθυνση:

Λυκούργου 110, 1ος όροφος, επί της Κεντρικής Πλατείας, 23100, ΣΠΑΡΤΗ
(με ραντεβού)

Επικοινωνία - CONTACT :

Τηλ. Ιατρείου Τρίπολης: 2710239475 και 6974048485 (για ραντεβού στην Σπάρτη)
 

e-mail: cverrosmac@me.com
 

Κλείστε ON LINE Ραντεβού για το Ιατρείο της ΣΠΑΡΤΗΣ !
 
PAYPAL: ΠΛΗΡΩΜΗ